Curacao Support

CURACAO CONSTRUCTION SUPPORT 

Home

Property Management Construction Support IT Support

Education

Contact

 

Op het mooie Blue Bay Resort zijn nog volop bouwkavels te koop. Als u een kavel heeft gekocht wilt u daar natuurlijk een droomvilla op bouwen. Om zelf in te wonen, of als belegging waarbij u het huis of de villa verhuurt.

  Inloggen clienten

   

Zelf op Blue Bay Resort een huis (laten) bouwen, vereist enige kennis van zaken. Welke architect moet ik nemen, welke aannemer is geschikt, hoe werkt het met (bouw)vergunningen en op welke manier hou ik controle over het bouwproces en de financiën. Vooral de dagelijkse bewaking van voortgang en financiën is voor veel aspirant bouwers een probleem.

 

 

   
Curacao Support is u behulpzaam als bouwbegeleider tijdens het hele proces, vanaf de eerste voorbereiding, het tekenwerk, de bouw zelf, tot en met het regelen van aansluitingen voor TV, telefoon en water en licht.  

 

   
Activiteiten:
 • Begeleiding bij de aankoop van uw kavel
 • Het laten ontwerpen van uw huis
 • Het laten maken van funderings- en sterkteberekeningen
 • Het aanvragen van een bouwverzekering
 • Het organiseren van het maken van "proefgaten" ten behoeve van funderingssterkte
 • Het begeleiden in het verkrijgen van vergunningen van het resort
 • Het begeleiden in het verkrijgen van vergunningen van de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting (DROV)
 • Het aanvragen en organiseren van bouwstroom en -water
 • Het selecteren van een aannemer, inclusief bouwofferte
 • Het aanvragen van offertes voor tegelwerk, sanitair en keuken
 • Het toezien op de voortgang van het bouwproces en verzorgen van volledig financiële controle (continue inzicht via internet, klik hier voor meer informatie)
 • Het toezien op bouwkundige constructies en kwaliteit door een bouwkundige
 • Het aanvragen en laten aansluiten van (nuts)voorzieningen: electra, water, gas, TV, Telefoon/adsl

Kosten:

Voor de bouwbegeleiding berekenen we twaalf maanden lang een vast maandtarief. Dit tarief is afhankelijk van de omvang van het te bouwen huis. Uitgangspunt is ongeveer drie maanden voorbereiding, acht maanden bouwtijd en één maand afronding/opleveringswerkzaamheden. De vergoeding is dus volledig onafhankelijk van de werkelijke bouwtijd en bouwkosten. In dit bedrag zijn de kosten voor de bouwkundige opgenomen. Alle overige kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.